09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,600,000
 • Bán 5,772,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17117.08
 • CAD18689.58
 • CHF25725.25
 • CNY3624.25
 • DKK3731.21
 • EUR27927.80
 • GBP32397.78
 • HKD2997.87
 • INR319.79
 • JPY214.72
 • KRW20.99
 • KWD79190.37
 • MYR5489.21
 • NOK2654.25
 • RUB348.62
 • SAR6344.22
 • SEK2723.08
 • SGD17228.12
 • THB709.37
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền