09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,725,000
 • Bán 5,857,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17401.49
 • CAD18655.00
 • CHF25143.25
 • CNY3639.86
 • DKK3616.13
 • EUR27151.49
 • GBP31822.24
 • HKD2972.14
 • INR315.03
 • JPY204.63
 • KRW20.54
 • KWD78296.29
 • MYR5548.97
 • NOK2778.93
 • RUB364.39
 • SAR6289.67
 • SEK2698.32
 • SGD17160.44
 • THB698.89
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền