09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,545,000
 • Bán 5,642,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23140.00
 • AUD18104.46
 • CAD19319.33
 • CHF25791.75
 • CNY3648.84
 • DKK3820.68
 • EUR28451.24
 • GBP32896.99
 • HKD3014.18
 • INR324.82
 • JPY214.77
 • KRW21.50
 • KWD79442.73
 • MYR5649.51
 • NOK2823.99
 • RUB344.58
 • SAR6372.03
 • SEK2797.57
 • SGD17573.31
 • THB750.01
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền